რეგისტრაცია

რეგისტრაციის საფასური: 50 ლარი (50 ევრო უცხოელი მონაწილეებისთვის).

თანხმობის შესახებ შეტყობინების მიღების (არა უგვიანეს 2018 წლის 6 ოქტომბრისა) შემდეგ რეგისტრაციის დროს მითითებულ საფოსტო მისამართზე გამოგეგზავნებათ მეილი, რომელშიც მოცემული იქნება დეტალური ინსტრუქცია რეგისტრაციის საფასურის დაფარვის შესახებ.