კომიტეტი

საორგანიზაციო საბჭო:
საქართველო (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი):

პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, რექტორი – თავმჯდომარე

პროფ. ლევან კლიმიაშვილი, ვიცე რექტორი – თავმჯდომარის მოადგილე

პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში – თავმჯდომარის მოადგილე

პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  (კანცლერი)– წევრი

პროფ. ოთარ ზუმბურიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტებისსამსახურის უფროსი – წევრი

პროფ. მამუკა მაცაბერიძე, კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი – წევრი

პროფ. გია არაბიძე, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი – წევრი

პროფ. გიორგი კვარცხავა, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი – წევრი

პროფ. ზურაბ წვერაიძე, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი – წევრი

თამარ ქაჯაია კომერციალიზაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი – წევრი

 

ერთობლივი საორგანიზაციო კომიტეტის ორგანიზატორი:

ნინო ადამაშვილი – დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფოჯას უნივერსიტეტი – წევრი

 

იტალია (ფოჯას უნივერსიტეტი)

პროფ. ფრანჩესკო კონტო, ეკონომიკის დეპარტამენტის დირექტორი – წევრი

პროფ. ლორენცო ლო მუციო, კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის დეპარტამენტის დირექტორი – წევრი

პროფ. მიკელე მილონე, აღრიცხვის სრული პროფესორი – წევრი

პროფ. მარიანტონიეტა ფიორე, აგრარული ეკონომიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

პროფ. კრეშენციო გალო, ინფორმატიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

პროფ. ალესია სპადა, სტატისტიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

აკადემიური დოქტორი ჯუსტინა პელეგრინი, პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიანტი – წევრი

აკადემიური დოქტორი ფედელე კოლანტუონო, პროექტების მენეჯერი – წევრი

 

სამეცნიერო საბჭო:
საქართველო (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი):

პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, რექტორი – თავმჯდომარე

პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში – თავმჯდომარის მოადგილე

პროფ. დავით თავხელიძე, მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსი – წევრი

პროფ. თამაზ ბაციკაძე, პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი – წევრი

პროფ. მამუკა მაცაბერიძე, კომერციალიზაციის დეპარტამენტის უფროსი – წევრი

 

იტალია (ფოჯას უნივერსიტეტი):

პროფ. ფრანჩესკო კონტო, ეკონომიკის დეპარტამენტის დირექტორი – წევრი

პროფ. მარია პია ფოსკინო ბარბარო, სამედიცინო და ქირურგიული მეცნიერებების დეპარტამენტის დირექტორი – წევრი

პროფ. მარიანტონიეტა ფიორე, აგრარული ეკონომიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

პროფ. კრეშენციო გალო, ინფორმატიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

პროფ. პიერმიკელე ლა სალა, აგრარული ეკონომიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

პროფ. ნიკოლა ფაჩილონგო, გამოყენებითი ეკონომიკის ასოცირებული პროფესორი – წევრი

აკადემიური დოქტორი ჯუსტინა პელეგრინი, პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიანტი – წევრი

 

საგამომცემლო საბჭო:
საქართველო (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი):

პროფ. არჩილ ფრანგიშვილი, რექტორი – თავმჯდომარე

პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი, რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში – თავმჯდომარის მოადგილე

პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  (კანცლერი)– წევრი

პროფ. ოთარ ზუმბურიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტანდარტებისსამსახურის უფროსი – წევრი

ალექსანდრე გრიგოლიშვილი, საგამომცემლო სახლ “ტექნიკური უნივერსიტეტის ” მენეჯერი – წევრი